a Matter of Space.


SPATIAL RESEARCH - SUSTAINABLE ARCHITECTURE & URBANISM

Goederenvervoer

- Rotterdam

Opdracht:

Status:
Ontwerp:
Stimuleringsfonds voor de Architectuur
Onderzoek [2007]
Jacques Vink, Ward Mouwen

Het goederenvervoer staat voor een grote uitdaging. De sector zal de komende jaren steeds meer tegen haar ruimtelijke en ecologische grenzen aanlopen.
Het project 'Ontwerpen aan Goederenvervoer' probeert antwoorden en oplossingen te vinden op dit gebied. Er wordt ingezoomd op de ruimtelijke aspecten zoals de magazijnen, terminals en distributiecentra: de op- en overslagpunten van goederen. Het masterplan laat een intensief, maar hyper-efficient en daardoor duurzaam distripark zien.A MATTER OF SPACE - Joost van Geelstraat 31 - 3021 VK Rotterdam - T: +31 (0)6-16539486 - E: wardmouwen@hotmail.com