a Matter of Space.


SPATIAL RESEARCH - SUSTAINABLE ARCHITECTURE & URBANISM

Rotterdam Climate Campus

- Vierhavens

Opdracht:
Status:
Ontwerp:
CTD
Onderzoek [2010]
Florian Boer, Ward Mouwen, Tadas Jonauskis

Voor het Merwe- Vierhavengebied hebben we onderzocht hoe een stapsgewijze en duurzame herontwikkeling van dit haven- en industriegebied mogelijk kan worden. Door het wegtrekken van de havenfunctie, en de nabijheid van de stad en kenniscentra is het gebied erg interessant voor een nieuwe mix van werken, onderzoek, diensten en wonen. Omdat de kosten voor materiaal en arbeid de komende decennia sterk zullen stijgen hebben we op verschillende schaalniveaus gekeken naar mogelijk hergebruik van gebouwen en bouwmaterialen uit het gebied en de omliggende stad. Dit levert een architectonisch interessant gegeven op van stoere industriegebouwen vermengd met futuristische duurzame nieuwbouw.A MATTER OF SPACE - Joost van Geelstraat 31 - 3021 VK Rotterdam - T: +31 (0)6-16539486 - E: wardmouwen@hotmail.com