a Matter of Space.


SPATIAL RESEARCH - SUSTAINABLE ARCHITECTURE & URBANISM

Slobbengors

- Papendrecht

Opdracht:
Status:
Ontwerp:
Gemeente Papendrecht
Landschapsstudie [2011]
Jacques Vink, Ward Mouwen

In opdracht van de gemeente hebben we onderzocht hoe dit sportpark aan de rivier aantrekkelijker en toegankelijker kan worden gemaakt voor alle bewoners van de gemeente. Door verschillende ingrepen te plegen op de werking van het gebied worden de natuurlijke elementen (water en groen) weer in evenwicht gebracht of versterkt. Tegelijkertijd worden de toegankelijkheid en de mogelijkheden voor het gebruik sterk verbeterd door herinrichting van (een deel van) het gebied.A MATTER OF SPACE - Joost van Geelstraat 31 - 3021 VK Rotterdam - T: +31 (0)6-16539486 - E: wardmouwen@hotmail.com