a Matter of Space.


SPATIAL RESEARCH - SUSTAINABLE ARCHITECTURE & URBANISM

Superdijken

- Rotterdam

Opdracht:

Status:
Ontwerp:
dS+V / Gem. Rotterdam + Hoogheemraadschappen
Onderzoek [2010]
Florian Boer, Ward Mouwen, Oli John Kiddle, Jens Jorritsma, e.a.

Hoe ga je als stad om met een stijgende zeespiegel? Het ophogen en breder maken van dijken in de stad is kostbaar en uiteindelijk niet haalbaar. Bovendien leggen ze beslag op de schaarse ruimte en vormen een barriere tussen de verschillende stadsdelen. Dit vraagt om slimme oplossingen.
In dit onderzoek zijn 4 studielocaties in Rotterdam nader bekeken. Om de dijk veilig, toekomstbestendig en als onderdeel van de stad te laten functioneren zijn verschillende strategieen onderzocht.A MATTER OF SPACE - Joost van Geelstraat 31 - 3021 VK Rotterdam - T: +31 (0)6-16539486 - E: wardmouwen@hotmail.com