a Matter of Space.


SPATIAL RESEARCH - SUSTAINABLE ARCHITECTURE & URBANISM

7Seasons op de IABR 2014

- Nederland

Opdracht:

Status:
Ontwerp:

Stimuleringsfonds voor de Architectuur
IABR - Urban by Nature
Ward Mouwen, Jacques Vink & Piet Vollaard

Het project 7Seasons, een buurtstrategie voor het versterken van biodiversiteit en sociale samenhang, is na te zijn opgenomen in het jaarboek voor Landschap en Stedenbouw ook opgenomen in de tentoonstelling van de Internationale Architectuur BiŽnnale Rotterdam (IABR)! Tot eind augustus te zien in de Kunsthal, Rotterdam.A MATTER OF SPACE - Joost van Geelstraat 31 - 3021 VK Rotterdam - T: +31 (0)6-16539486 - E: wardmouwen@hotmail.com