a Matter of Space.


SPATIAL RESEARCH - SUSTAINABLE ARCHITECTURE & URBANISM


Ecologie


Bouwen heeft een enorme impact op de omgeving. Het beinvloed de leefomgeving van dieren en planten en kan het landschap radicaal veranderen.
Met verschillende maatregelen kunnen de negatieve gevolgen van deze veranderingen worden beperkt en kunnen er nieuwe relaties tussen flora, fauna en de bebouwde omgeving ontstaan.
Ingrepen in bestaande ont-wikkelingen kunnen niet alleen de leefomgeving van de mens positief beinvloeden maar ook dat van dieren en planten. Het contact tussen mens en natuur is een basisbehoefte die in het bouwproces (vaak ten onrechte) te weinig aandacht krijgt.A MATTER OF SPACE - Joost van Geelstraat 31 - 3021 VK Rotterdam - T: +31 (0)6-16539486 - E: wardmouwen@hotmail.com