a Matter of Space.


SPATIAL RESEARCH - SUSTAINABLE ARCHITECTURE & URBANISM


Transport


Vervoer speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Veel personentransport in onze steden vindt plaats met de auto terwijl niet-gemotoriseerd vervoer soms sneller, efficienter en goedkoper is. Goede wandel- en fiets- voorzieningen zijn dan ook noodzakelijk om mensen te verleiden de auto te laten staan.

Bijna al ons goederentransport vindt plaats per vrachtwagen waarbij bijzonder veel (fossiele) energie wordt verbruikt. Het efficient inzetten van andere transportmiddelen (metro, trein, binnenvaartschip) kan interessante oplossingen bieden voor de groeiende logistieke problemen op onze snelwegen en in binnensteden.A MATTER OF SPACE - Joost van Geelstraat 31 - 3021 VK Rotterdam - T: +31 (0)6-16539486 - E: wardmouwen@hotmail.com