a Matter of Space.


SPATIAL RESEARCH - SUSTAINABLE ARCHITECTURE & URBANISM


Water


Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel en regent het steeds vaker en harder. Het periodiek vergroten en opschalen van het reeds zeer complexe en dure netwerk van riolerings-, gemalen- en dijkenstelsel zal steeds meer kosten en inspanningen met zich mee brengen.
Tegelijkertijd wordt veel schoon drinkwater onnodig verbruikt terwijl bijvoorbeeld regenwater vaak prima voldoet. Dit vraagt om slimmere oplossingen voor het gebruik, de schoonmaak en de afvoer van ons water.
Op verschillende schaalniveaus kunnen er maatregelen worden genomen om ons waterverbuik te beperken.A MATTER OF SPACE - Joost van Geelstraat 31 - 3021 VK Rotterdam - T: +31 (0)6-16539486 - E: wardmouwen@hotmail.com