a Matter of Space.


SPATIAL RESEARCH - SUSTAINABLE ARCHITECTURE & URBANISM


Energie


Terwijl ons energieverbruik stijgt raken de traditionele energie-bronnen steeds verder uitgeput. Afgezien van de enorme milieuschade die de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen met zich meebrengen merken we ook aan de continue stijging van de energieprijzen dat we moeten zoeken naar alternatieve bronnen en een efficienter gebruik van de beschikbare energie.

Het plaatselijk opwekken van bijvoorbeeld zonne-energie bete-kent niet alleen beperking van de energiekosten en milieuschade in de toekomst maar maakt de eigenaar ook onafhankelijker van externe invloeden op de energiemarkt.A MATTER OF SPACE - Joost van Geelstraat 31 - 3021 VK Rotterdam - T: +31 (0)6-16539486 - E: wardmouwen@hotmail.com