a Matter of Space.


SPATIAL RESEARCH - SUSTAINABLE ARCHITECTURE & URBANISM

7Seasons

- Rotterdam

Opdracht:

Status:
Ontwerp:
Green Architecture Competition
1e Prijs! [2012]
Jacques Vink, Ward Mouwen, Piet Vollaard

7Seasons is een strategie om de biodiversiteit en de sociale cohesie in de stad te vergroten. In een periode van zeven jaar worden door kleine en grotere ingrepen specifieke dieren en planten gestimuleerd zich in de wijk te vestigen. Vanuit de 'Homebase' worden samen met buurtbewoners initiatieven ontwikkeld en uitge-voerd. Ook worden op strategische plekken 'Biocons' geplaatst. Deze promoten, activeren en registreren de locale biodiversiteit. Via een website kunnen de vorderingen worden gevolgd.A MATTER OF SPACE - Joost van Geelstraat 31 - 3021 VK Rotterdam - T: +31 (0)6-16539486 - E: wardmouwen@hotmail.com